BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Czasopisma polskie 2001- (MARC 21)
(pierwsze i ostatnie numery tytułów)

Indeks: Tytuł

Szukasz: ŻYCIE I NADZIEJA


          
tyt./odpow. Życie i Nadzieja : bo zawsze warto mieć nadzieję / [red. nacz. Marzena Lizurej].
adres_wyd. Wrocław : "Phoenix Press", 2010-.
opis_fiz. 28 cm.
częstotl. Dwumies.
numeracja 2010, 1 (maj/czerw.)-.
dane_adr. Adres red.: ul. św. Antoniego 7, 50-073 Wrocław; tel. (71) 344-98-24
hasło_przedm Czasopisma kobiece
ISSN 2081-4631


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa