BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Czasopisma polskie 2001- (MARC 21)
(pierwsze i ostatnie numery tytułów)

Indeks: ISSN

Szukasz: 1895 9830


          
tyt./odpow. Magazyn Ex : bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem / [red. nacz. Ireneusz Rogala].
adres_wyd. [Gdańsk] : "Automatic Systems Engineering", 2006-.
opis_fiz. 30 cm.
częstotl. Kwart.
numeracja 2006, nr 1 (wiosna)-.
dane_adr. Adres red.: ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk; tel (0-58) 520-77-66, e-mail: redakcja@magazynex.pl
hasło_przedm Automatyka
hasło_przedm Elektrotechnika
ISSN 1895-9830


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa