BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Artykuły z czasopism polskich (MARC 21, 2005- )

Indeks: Autor

Szukasz: AMBROZIAK ADAM A


          


Dokument 1
BZCz 2009/01
Ambroziak, Adam A.
Nowe wytyczne dotyczące pomocy publicznej na rzecz ochrony środowiska / Adam A. Ambroziak. -  Streszcz. ang. // Wspólnoty Europejskie. - 2008, nr 3, s. 45-53
   Ochrona środowiska - polityka - Unia Europejska
   Pomoc publiczna - prawo wspólnotowe europejskie - stan na 2008 r.

Dokument 2
BZCz 2009/12
Ambroziak, Adam A.
Wyłączenia ogólne spod obowiązku notyfikowania pomocy publicznej w Unii Europejskiej / Adam A. Ambroziak. -  Streszcz. ang. // Wspólnoty Europejskie. - 2008, nr 6, s. 35-49
   Pomoc publiczna - kraje Unii Europejskiej
   Pomoc publiczna - prawo wspólnotowe europejskie - stan na 2008 r.

Dokument 3
BZCz 2010/01/873
Ambroziak, Adam A.
Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce / Adam A. Ambroziak. -  Bibliogr. -  Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Kolegium Gospodarki Światowej. - Z. 24 (2009), s. 111-141
   Specjalna strefa ekonomiczna - Polska

Dokument 4
BZCz 2013/05/13627
Ambroziak, Adam A.
Pomoc publiczna państw członkowskich UE w okresie kryzysu gospodarczego w latach 2008-2010 / Adam A. Ambroziak. -  Streszcz. ang. W: Unia Europejska.pl. - 2012, nr 3, s. 24-36
   Kryzys gospodarczy - 21 w.
   Polityka regionalna - kraje Unii Europejskiej
   Pomoc publiczna - kraje Unii Europejskiej

Dokument 5
BZCz 2013/06/17023
Ambroziak, Adam A.
Działania polskiej prezydencji na rzecz budowy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej / Adam A. Ambroziak. -  Streszcz. ang. W: Studia Europejskie (Warszawa). - 2012, nr 1, s. 95-117
   Jednolity rynek UE
   Prezydencja Rady Unii Europejskiej - Polska

Dokument 6
BZCz 2013/12/36658
Ambroziak, Adam A.
Bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej : aspekty wdrażania legislacji unijnej / Adam A. Ambroziak. -  Streszcz. ang. W: Studia Europejskie (Warszawa). - 2012, nr 4, s. 51-78
   Jednolity rynek UE
   Prawo gospodarcze międzynarodowe - prawo wspólnotowe europejskie
   Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
   Dane statystyczne

Dokument 7
BZCz 2014/01/1506
Ambroziak, Adam A.
Wpływ wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na warunki udzielania wsparcia przedsiębiorcom w Polsce w latach 2014-2020 / Adam A. Ambroziak. -  Streszcz. ang. W: Unia Europejska.pl. - 2013, nr 5, s. 17-28
   Przedsiębiorstwo - programy i fundusze wspólnotowe - Polska
   Regionalizacja gospodarcza - Polska - 21 w.
   Programy pomocowe UE - Polska

Dokument 8
BZCz 2014/03/10323
Ambroziak, Adam A.
Skutki handlowe ewolucji prawa swobodnego przepływu towarów : bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego UE / Adam A. Ambroziak. -  Streszcz. ang. W: Studia Europejskie (Warszawa). - 2013, nr 1, s. 74-100
   Handel - polityka - Unia Europejska
   Handel zagraniczny - kraje unii Europejskiej
   Swobodny przepływ towarów - kraje unii Europejskiej
   Dane statystyczne
   .4 1990-2011

Dokument 9
BZCz 2014/03/10398
Ambroziak, Adam A.
Efekty handlowe ewolucji prawa swobodnego przepływu usług : bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego UE / Adam A. Ambroziak. -  Streszcz. ang. W: Studia Europejskie (Warszawa). - 2013, nr 2, s. 55-74
   Handel - polityka - Unia Europejska
   Swobodny przepływ usług - kraje unii Europejskiej
   Usługi - handel - kraje Unii Europejskiej
   Dane statystyczne
   .4 1992-2011

Dokument 10
BZCz 2014/22727
Ambroziak, Adam A.
Wpływ ewolucji prawa swobodnego przepływu osób na migrację w ramach Unii Europejskiej : bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego UE / Adam A. Ambroziak. -  Streszcz. ang. W: Studia Europejskie (Warszawa). - 1428-149X. - 2013, nr 3, s. 115-136
   Emigracja zarobkowa - kraje Unii Europejskiej
   Migracje - polityka - Unia Europejska
   Swobodny przepływ osób - kraje Unii Europejskiej
   Zatrudnienie cudzoziemców - kraje Unii Europejskiej

Dotychczas wyświetlono 10 dok., w bazie jest jeszcze szukanych dok.: 9


          

Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa