BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Artykuły z czasopism polskich (MARC 21, 2005- )

Indeks: Temat/okr.

Wybierz hasło z indeksu (kliknij na klawisz z numerem)

          

POLITYKA REGIONALNA (więcej niż30)
POLITYKA REGIONALNA A LOGISTYKA GOSPODARCZA
POLITYKA REGIONALNA A PLANOWANIE PRZESTRZENNE
POLITYKA REGIONALNA FRANCJA
POLITYKA REGIONALNA PODKARPACIA W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
POLITYKA REGIONALNA UE (więcej niż30)
POLITYKA REGIONALNA UE A GLOBALIZACJA
POLITYKA REGIONALNA UNII EUROPEJSKIEJ (3)
POLITYKA REGIONALNA UNII EUROPEJSKIEJ I REGIONY W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKIC
POLITYKA RFN WOBEC CZECH W LATACH 1989 1998
POLITYKA RFN WOBEC ZSRR ROSJI W LATACH 1989 2009 (4)
POLITYKA ROLNA W WARUNKACH GLOBALIZACJI (2)
POLITYKA ROSJI W KWESTII POLSKIEJ W PIERWSZYM ROKU WIELKIEJ WOJNY 1914 1
POLITYKA ROZWOJU PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ
POLITYKA RÓWNOŚCI PŁCI W PRAKTYCE
POLITYKA RÓWNOWAGI
POLITYKA RYNKU PRACY I ŹRÓDŁA JEJ FINANSOWANIA
POLITYKA RZĄDU POLSKIEGO NA UCHODŹSTWIE W LATACH 1939 1942 (3)
POLITYKA SĄSIEDZTWA UNII EUROPEJSKIEJ POMOSTOWOŚĆ I BUFOROWOŚĆ (2)
POLITYKA SPOŁECZA (3)

          

Cyfry w nawiasie okrągłym oznaczają liczbę wyszukanych dokumentów (gdy większa niż 1)Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa