BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Bibliografia Polska 1901-1939

Indeks: Autor

Szukasz: KOLLER JERZY 1882 1970


          
Koller, Jerzy : Serwis cesarski w Muzeum Wielkopolskiem / Jerzy Koller. - Poznań : 1930

Koller, Jerzy : Wpływ podróży na Wschód na uczucia religijne Słowackiego : (fragment większej całości) / Jerzy Koller. - Lwów : 1909

Koller, Jerzy : Problemy teatru współczesnego a narodowy teatr polski : (przemówienie wygłoszone na otwarciu Ogólnego Zjazdu Literatów Polskich w Poznaniu, dnia 6 czerwca 1929 r.) / Jerzy Koller. - Poznań : 1929

Koller, Jerzy : Jacek Malczewski : 1854 - 1925 : próba charakterystyki / Jerzy Koller. - Warszawa ; - Poznań : 1925 [i.e. 1928]

Koller, Jerzy : Jan Matejko w Muzeum Wielkopolskiem w Poznaniu / Jerzy Koller. - Poznań : 1926 [i.e. 1928]Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa