BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: BWC 1958-1975

Indeks: Tytuł

Szukasz: RADAR


          
Tytuł Radar . Mies. pracy twórczej. Edycja polska
Odpow. Red. Karol Laszecki
Odpow.-osoba Laszecki , Karol
Adres wyd. Warszawa , RSW "Prasa" Wyd. Prasa Młodz. Sport.
Opis-fiz. B4
Cena zł 3
Uwaga-jęz. Tekst ang. fr. niem. pol. ros
Zasób R. 21 [i. e. 22], nr 1-12 (1971) - R. 22 [i. e. 23], nr 1-12 (1972)
Zasób R. 23 [i. e. 24], nr 1-2, R. 24, nr 3-12, ed. spec. para el Festival, éd. spéc. de Festival, Festival Sonderausg., spec. Festival ed., spec. festival'nyj nr (1973)
Zasób R. 25, nr 1-12 (1974) - R. 26, nr 1-12 (1975)
Zmiany od 1971 nr 8 Red. Andrzej Dobrzyński
Odpow.-osoba Dobrzyński , Andrzej
Zmiany Od 1973 nr 5 Warszawa, RSW "Prasa-Książka-Ruch" Wyd. "Prasa Młodz. Sport"
Zmiany Od 1974 nr 1 zł 5. Od nr 2 Warszawa, RSW "Prasa-Książka-Ruch" Młodz. Ag. Wyd
Zmiany Od 1975 nr 4 Red. Ryszard Abramowicz. Od nr 5 Red. Jerzy Klechta
Odpow.-osoba Klechta , Jerzy
Odpow.-osoba Abramowicz , Ryszard
Dodatki Dodatek niesamoistny ciągły: Agora R. 13, nr 145-156 (1971), R. 14, nr 157-168 (1972), R. 15, nr 169-180 (1973), R. 16, nr 181-192 (1974), R. 17, nr 193-204 (1975)
Adres red. ul. Smolna 40, 00-920 Warszawa
Odsyłacz Agora zob. Radar poz.
Hasło-przedm Czasopisma młodzieżowe


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa