BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Artykuły z czasopism polskich (MARC 21, 1996-2004 )

Indeks: Tytuł_czasop

Wybierz hasło z indeksu (kliknij na klawisz z numerem albo na odsyłacz do roku)

          

BIBLIOTEKARZ (więcej niż30)   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003
BIBLIOTEKARZ LUBELSKI (więcej niż30)   1994   1995   1996   1997   2000   2001   2002
BIBLIOTEKARZ PODLASKI (więcej niż30)   2000   2001   2002   2003
BIBLIOTEKARZ WARMIŃSKO MAZURSKI (więcej niż30)   1999   2000   2001   2002
BIBLIOTEKARZ ZACHODNIOPOMORSKI (więcej niż30)   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003
BIELSKO BIALSKIE STUDIA MUZEALNE (17)   1997
BIESZCZAD (więcej niż30)   1995   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003
BIEŻUŃSKIE ZESZYTY HISTORYCZNE (więcej niż30)   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2003
BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING (więcej niż30)   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003
BIOLOGIA W SZKOLE (więcej niż30)   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004
BIOLOGICAL BULLETIN OF POZNAŃ (więcej niż30)   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001
BIOLOGICAL LETTERS (19)   2002   2003
BIOLOGY OF SPORT (więcej niż30)   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004
BIULETYN BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ (więcej niż30)   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2002
BIULETYN BIURO INFORMACJI RADY EUROPY (8)   2002
BIULETYN CENTRALNEGO LABORATORIUM PRZEMYSŁU TYTONIOWEGO (23)   1994   1997   1998   1999   2000   2001
BIULETYN EUROPEJSKI (więcej niż30)   1995   1996   1997   1998
BIULETYN GEOGRAFICZNY (23)   2002
BIULETYN GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI LEKARSKIEJ (więcej niż30)   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002
BIULETYN GŁÓWNEJ KOMISJI BADANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU IN (więcej niż30)   1992   1993   1994

          

Cyfry w nawiasie okrągłym oznaczają liczbę wyszukanych dokumentów (gdy większa niż 1)Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa