BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: ISBN

Indeks: nazwa_wyd.

Wybierz hasło z indeksu (kliknij na klawisz z numerem)

          

INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII
INSTYTUT GEODEZJI WYŻSZEJ I ASTRONOMII GEODEZYJNEJ POLITECHNIKA WARSZAWS
INSTYTUT GEOFIZYKI PAN
INSTYTUT GEOGRAFII AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA IM JANA KOCHANOWSKIEGO
INSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIE
INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM STANISŁAWA LESZC
INSTYTUT GEOGRAFII I ROZWOJU REGIONALNEGO UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ
INSTYTUT GEOGRAFII MIAST I TURYZMU UNIWERSYTET ŁÓDZKI
INSTYTUT GEOGRAFII SPOŁECZNO EKONOMICZNEJ I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UNI
INSTYTUT GEOPOLITYKI
INSTYTUT GERMANISTYKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NEOFILOLOGII
INSTYTUT GIEŁDY I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
INSTYTUT GLOBALIZACJI FUNDACJA
INSTYTUT GLOBALNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
INSTYTUT GOSPODARKI I RYNKU STOWARZYSZENIE NAUKOWE
INSTYTUT GOSPODARKI KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA
INSTYTUT GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
INSTYTUT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ŚRODOWISKA STOWARZYSZENIE NAUKOWE
INSTYTUT GOSPODARKI ODPADAMI W KATOWICACH
INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ ODDZIAŁ W KRAKOWIE

          

Cyfry w nawiasie okrągłym oznaczają liczbę wyszukanych dokumentów (gdy większa niż 1)Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa