BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: ISBN

Indeks: nazwa_wyd.

Wybierz hasło z indeksu (kliknij na klawisz z numerem)

          

ZAKŁAD KOMUNIKACJI WIZUALNEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI IPEA
ZAKŁAD KRAJÓW POZAEUROPEJSKICH PAN
ZAKŁAD KRYSTALOGRAFII UNIWERSYTET IM ADAMA MICKIEWICZA WYDZIAŁ CHEMII
ZAKŁAD KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEK
ZAKŁAD MAŁEJ POLIGRAFII LITWINIUK MARIAN
ZAKŁAD MARKETINGU AKADEMIA ROLNICZA W SZCZECINIE WYDZIAŁ EKONOMIKI I ORG
ZAKŁAD MECHANIKI BUDOWLI I ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI POLITECHNIKA WARSZAWSK
ZAKŁAD MEDYCYNY SPORTU I WF WOJSKOWA AKADEMIA MEDYCZNA
ZAKŁAD METODOLOGII WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM MARII GRZEGORZ
ZAKŁAD NAGRAŃ I WYDAWNICTW ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH SPÓŁKA Z O O
ZAKŁAD NARODOWY IM OSSOLIŃSKICH
ZAKŁAD NARODOWY IM OSSOLIŃSKICH WYDAWNICTWO WE WROCŁAWIU SPÓŁKA Z O O
ZAKŁAD NAUK FILOZOFICZNYCH POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EK
ZAKŁAD NIDERLANDYSTYKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NEOFILOLOGII INSTY
ZAKŁAD OBSŁUGI AMNINISTRACJI URZĘDU REJONOWEGO
ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY SMARDZ SŁAWOMIR
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY W KRAKOWIE
ZAKŁAD OŚWIATY DOROSŁYCH UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU KA
ZAKŁAD PALEOOCEANOLOGII UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZ
ZAKŁAD PEDAGOGIKI MUZYCZNEJ PRZY KATEDRZE EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ UNIWERSY

          

Cyfry w nawiasie okrągłym oznaczają liczbę wyszukanych dokumentów (gdy większa niż 1)Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa