BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Baza: Centralny Katalog Czasopism Polskich


          
NR REK 9610
TWÓRCA REK CKCP * CKCP
TYTUŁ Głosy z nad Odry : pismo peryodyczne Tow. Oświaty na Śląsku imienia św. Jacka.
TYTUŁ DOD Głosy znad Odry
ADRES WYDAW Opole.
CZĘSTOTL Dwutyg.
NUMERACJA 1918 - 1924.
UWAGI Od 1920, nr 3 m. wyd.: Mikołów.
HASŁO PRZEDM Czasopisma społeczno-kulturalne polskie - 1918-1939 r.
HASŁO PRZEDM Opole (okręg) - czasopisma
INST SPRAW Towarzystwo Oświaty na Śląsku im. św. Jacka.
MIEJSCE WYD Mikołów
LOKALIZACJA Kat Śl * Kr PAN * Kr U * Ł U * Op W * Op 002 * Pozn U * Tor U * Wa M * Wa N * Wa N(M) * Wa S * Wa U * Wr O * Wr U
ZASÓB 1918 * Wa M (nr 1)
ZASÓB 1919 * Wa M (nr 3-4) * Wa U (nr 1-4) * Wr O (R.2:z.1-4)
ZASÓB 1920 * Wa M (nr 2-4) * Wa U (nr 1-4) * Wr O (R.3:z.1, 3-4)
ZASÓB 1921 * Wa M (nr 1-4) * Wa U (nr 1-4) * Wr O (R.4:z.1-4)
ZASÓB 1922 * Wa M (nr 3/4) * Wa U (nr 1-3/4) * Wr O (R.5:z.1-2)
ZASÓB 1923 * Wa U (nr 1-4)
ZASÓB 1924 * Wa U (nr 1-2)
UWAGA WEWN Kat. Mikr. BN


Program MAKWWW, wersja 1.47 z dnia 03.09.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa