ARTYKUŁY Z CZASOPISM POLSKICH OD 1996 DO 2004 ROKU

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŒCI CZASOPISM

Baza jest elektronicznym zapisem pozycji zawartych w wydawnictwie Bibliografia Zawartoœci Czasopism. Rejestruje materiały z wydawnictw cišgłych, głównie czasopism, które wpłynęły do Biblioteki Narodowej jako egzemplarz obowišzkowy.
Baza zawiera opisy bibliograficzne (w formacie MARC-BN) artykułów wybranych z około 1.800 czasopism wydawanych w latach 1996 - 2004.

Uwaga: przy przeglšdaniu bazy zaleca się stosowanie przeglšdarki Internet Explorer,
w przeciwnym przypadku mogš nie wyœwietlać się prawidłowo polskie znaki diakrytyczne.

Uwagi dotyczšce bazy prosimy kierować bezpoœrednio do Zakładu Bibliografii Zawartoœci Czasopism
tel. (0-22) 608-24-35, e-mail: b.wieczorkowska@bn.org.pl

Pełna zawartoœć bazy dostępna jest również na CD-ROM   Dystrybucja danych Biblioteki Narodowej

Przeglšdaj bazę
Wróć do wykazu baz


Biblioteka Narodowa
al. Niepodległoœci 213
02-086 Warszawa
biblnar@bn.org.pl

Ostatnia aktualizacja: 16.02.2005 r.