&

     Baza INFORMATOR O BIBLIOTEKACH W POLSCE - założona w 1994 roku, zawiera informacje o bibliotekach i oœrodkach informacji działšjacych w Polsce (ponad 10 tys. rekordów). Prezentowane dane o bibliotekach / oœrodkach informacji zostały uzyskane przede wszystkim w wyniku przeprowadzonej ankietyzacji w latach 2002 - 2003. Częœć danych (głównie z lat 2004 - 2005) pobrano z Internetu.
     Bazę można przeszukiwać poprzez 11 następujacych indeksów: indeks nazw instytucji, indeks słów występujšcych w nazwie, indeks typów bibliotek, indeks typów oœrodków, indeks słów kluczowych charakteryzujšcych zawartoœć zbiorów, indeks miejscowoœci, indeks województw, indeks posiadanych systemów informatycznych, indeks baz danych na CD ROM, indeks siglów jakie nadano bibliotekom w centralnych katalogach Biblioteki Narodowej, indeks stron www.
    

     Prosimy o weryfikowanie podanych w bazie informacji i zgłaszanie poprawek do Zakładu Dokumentacji Księgoznawczej BN tel. (0-22) 608 2681, (0-22) 608 2682, e-mail: bnbiblio@bn.org.pl

Polecamy także CD ROM
"INFORMATOR O BIBLIOTEKACH I OŒRODKACH INFORMACJI W POLSCE". Warszawa, 2004


Informacje i zamówienia: tel. (0-22) 608-2526, e-mail: bndane@bn.org.pl

Wróć do wykazu baz

Szukaj w bazie