Wykaz polskich bibliografii nie opublikowanych - baza jest elektronicznym zapisem pozycji zawartych w wydawnictwie pod tym samym tytułem; jest ona częścią prowadzonej od 1953 roku przez Bibliotekę Narodową centralnej ewidencji prac bibliograficznych zaplanowanych, będących w toku opracowania lub opracowywanych, a nieopublikowanych, tzn. pozostających w kartotekach, maszynopisach lub na dyskach magnetycznych.

Prosimy biblioteki i archiwa o nadsyłanie (wg załączonego kwestionariusza) informacji dotyczących spisów bibliograficznych, również rękopiśmiennych, znajdujących się w zbiorach.

Uwaga: prawidłowe wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych zapewnia korzystanie z przeglądarki Internet Explorer z aktywnym kodowaniem "Europa Środkowa (Windows)".

Uwagi dotyczące bazy prosimy kierować do Zakładu Dokumentacji Księgoznawczej, e-mail: bibliografie.zdk@bn.org.pl

Niezależnie od bazy danych Biblioteka kontynuuje wydawanie publikacji pod tym samym tytułem:
WYKAZ POLSKICH BIBLIOGRAFII NIE OPUBLIKOWANYCH
(planowanych, opracowywanych i ukończonych)

Dystrybucją wydawnictwa zajmuje się
Wydawnictwo Biblioteki Narodowej Zakład Promocji i Rozpowszechniania Wydawnictw
tel.(0-22) 608-2539, fax 608 2552, e-mail:
promocja@bn.org.pl

 

Przeglądaj bazę

Wróć do wykazu bibliografii bibliologicznych
Wróć do wykazu wszystkich baz


Ostatnia aktualizacja: 5.01.2004 r.