ARTYKUŁY Z GAZET I TYGODNIKÓW POLSKICH OD 1996 DO 2004 ROKU

ARTYKUŁY Z GAZET I TYGODNIKÓW POLSKICH

Baza zawiera opisy bibliograficzne (w formacie MARC-BN) artykułów wybranych z następujšcych czasopism: Apokryf, Gazeta Bankowa, Gazeta Polska, Gazeta Wyborcza, Głos: tygodnik katolicko-narodowy, Głos Nauczycielski, Literacki Głos Nauczycielski, Myœl Polska, Najwyższy Czas, Niedziela, Nowa Myœl Polska, Nowe Państwo (2001), Nowe Życie Gospodarcze, Polityka, Prawo i Życie (lata 1996-1998), Przeglšd, Przeglšd Techniczny, Przeglšd Tygodniowy, Rzeczpospolita, Tygodnik Powszechny, Tygodnik Solidarnoœć, Wiadomoœci Kulturalne, Wprost, Życie Gospodarcze.

Uwaga: przy przeglšdaniu bazy zaleca się stosowanie przeglšdarki Internet Explorer,
w przeciwnym przypadku mogš nie wyœwietlać się prawidłowo polskie znaki diakrytyczne.

Uwagi dotyczšce bazy prosimy kierować bezpoœrednio do Zakładu Bibliografii Zawartoœci Czasopism
tel. (0-22) 608-24-35, e-mail: b.wieczorkowska@bn.org.pl

Pełna zawartoœć bazy dostępna jest również na CD-ROM Dystrybucja danych Biblioteki Narodowej

Przeglšdaj bazę
Wróć do wykazu baz


 

 

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległoœci 213
02-086 Warszawa
biblnar@bn.org.pl

Ostatnia aktualizacja: 16.02.2005 r.