ARTYKUŁY Z CZASOPISM POLSKICH OD ROKU 2005

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŒCI CZASOPISM

Baza rejestruje materiały z wydawnictw cišgłych, głównie czasopism, które wpływajš do Biblioteki Narodowej jako egzemplarz obowišzkowy. Zawiera opisy bibliograficzne (w formacie MARC 21) artykułów wybranych z około 1.800 czasopism. Baza jest aktualizowana co miesišc.

Uwaga: przy przeglšdaniu bazy zaleca się stosowanie przeglšdarki Internet Explorer,
w przeciwnym przypadku mogš nie wyœwietlać się prawidłowo polskie znaki diakrytyczne.

Uwagi dotyczšce bazy prosimy kierować bezpoœrednio do Zakładu Bibliografii Zawartoœci Czasopism
tel. (0-22) 608-24-35, e-mail: b.wieczorkowska@bn.org.pl

Zawartoœć bazy dostępna jest również na dyskietkach   Dystrybucja danych Biblioteki Narodowej

Przeglšdaj bazę
Wróć do wykazu baz


Biblioteka Narodowa
al. Niepodległoœci 213
02-086 Warszawa
biblnar@bn.org.pl

Ostatnia aktualizacja: 16.02.2005 r.