ARTYKUŁY Z GAZET I TYGODNIKÓW POLSKICH OD ROKU 2005

ARTYKUŁY Z GAZET I TYGODNIKÓW POLSKICH

      Baza zawiera opisy bibliograficzne (w formacie MARC 21) artykułów wybranych z następujšcych czasopism: Gazeta Bankowa, Gazeta Polska, Gazeta Wyborcza - wyd. ogólnopolskie, Głos: tygodnik katolicko-narodowy, *Głos Nauczycielski, Myœl Polska, Najwyższy Czas!, Niedziela (A) - wyd. ogólnopolskie, Nowe Życie Gospodarcze, Polityka, Przeglšd, *Przeglšd Techniczny, Rzeczpospolita (W3) - wyd. ogólnopolskie, Tygodnik Powszechny, *Tygodnik Solidarnoœć, Wprost.
      Od 2006 r. opracowywane sš także dzienniki: Gazeta Prawna, Nasz Dziennik (Wyd. 2 i Wyd. 3) Puls Biznesu, Trybuna (Wyd. 3) i regionalne dodatki do Gazety Wyborczej oraz tygodniki: Forum, Newsweek Polska, Ozon (przestał ukazywać się), Przekrój. Od 2008 r. opracowywana jest gazeta Dziennik.
      Bazę obecnie tworzš wspólnie:

      Każdy opis oznaczony jest siglum biblioteki, która go dostarczyła. Za terminowoœć przesyłania plików, dobór materiałów oraz poprawnoœć opisów odpowiadajš współpracujšce biblioteki. Baza aktualizowana jest codziennie.


*) od 2006 r. nie uwzględniane

Uwaga: przy przeglšdaniu bazy zaleca się stosowanie przeglšdarki Internet Explorer,
w przeciwnym przypadku mogš nie wyœwietlać się prawidłowo polskie znaki diakrytyczne.

Uwagi dotyczšce bazy prosimy kierować do Zakładu Bibliografii Zawartoœci Czasopism, tel. (0-22) 608-24-35, e-mail: b.wieczorkowska@bn.org.pl; uwagi szczegółowe będš przekazywane do właœciwych bibliotek.

Pełna zawartoœć bazy dostępna jest również na dyskietkach Dystrybucja danych Biblioteki Narodowej

Przeglšdaj bazę
Wróć do wykazu baz


 

 

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległoœci 213
02-086 Warszawa
biblnar@bn.org.pl

Ostatnia aktualizacja: 16.02.2005 r.