BIBLIOGRAFIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

Baza jest elektronicznym zapisem pozycji rejestrowanych w wydawnictwie Biblioteki Narodowej "Bibliografia Dokumentów Elektronicznych". Zawiera zarówno opisy bibliograficzne dokumentów elektronicznych o charakterze wydawnictwa zwartego jak i dokumentów elektronicznych o charakterze wydawnictwa cišgłego, opublikowanych w Polsce. Opisy bibliograficzne sporzšdzono z autopsji, w trzecim stopniu szczegółowoœci, w formacie MARC 21, zgodnie z postanowieniami normy PN-N-01152-13 Opis bibliograficzny. Dokumenty elektroniczne. Podstawę normy stanowiło zalecenie IFLA: ISBD(ER). Baza jest aktualizowana na bieżšco.

Uwaga: przy przeglšdaniu bazy zaleca się stosowanie przeglšdarki Internet Explorer,
w przeciwnym przypadku mogš nie wyœwietlać się prawidłowo polskie znaki diakrytyczne.

Uwagi dotyczšce bazy prosimy kierować bezpoœrednio do Zakładu Dokumentów Elektronicznych,
tel. (0-22) 608-2658, e-mail:
bndokel@bn.org.pl


Przeglšdaj bazę
Wróć do wykazu baz


Ostatnia aktualizacja 29.10.2008 r.