INDEKS DO "PRZEGLĄDU BIBLIOGRAFICZNEGO" GEBETHNERA i WOLFFA
(za lata 1905-1914, 1923-1926)

      "Przegląd Bibliograficzny" Gebethnera i Wolffa jest jednym z ważniejszych źródeł wykorzystywanych przy opracowaniu Bibliografii polskiej 1901-1939. Ukazywał się on w formie zeszytów zawierających opisy bibliograficzne w układzie działowym. Brak indeksów alfabetycznych uniemożliwiał właściwe korzystanie z tego źródła. Wprawdzie w Zakładzie Bibliografii Polskiej 1901-1939 Instytutu Bibliograficznego w latach osiemdziesiątych opracowano kartkowy indeks alfabetyczny, ale miał on charakter roboczy i bardzo skróconą postać opisów dokumentów.
      Obecny, prezentowany w postaci bazy danych w formacie MARC 21 Indeks do "Przeglądu Bibliograficznego" Gebethnera i Wolffa (za lata 1905-1914, 1923-1926), jest znacznie pełniejszy i zawiera opisy bibliograficzne druków zwartych i niektórych wydawnictw ciągłych.
      Opis bibliograficzny składa się z następujących elementów: ustalonego hasła (autorskiego lub tytułowego), tytułu zgodnego z opisem w "Przeglądzie Bibliograficznym" Gebethnera i Wolffa, tytułu właściwego, kolejnego wydania, numeru pozycji w źródle (rocznik PBGiW wraz z numerem i stroną) oraz nazwisk współpracowników (współautorów, tłumaczy, ilustratorów, redaktorów, wydawców, autorów przedmów itp.). Rozwiązane kryptonimy, pseudonimy i inne formy nazwisk autorów i wpółpracowników znajdują się w uwagach, a do form ustalonych kierują odsyłacze.

Uwagi dotyczące bazy prosimy kierować bezpośrednio do Zakładu Bibliografii Polskiej 1901-1939, tel. (0-22) 608-2438, e-mail: biblpol@bn.org.pl


Przeglądaj bazę
Wróć do wykazu baz