ARTYKUŁY Z CZASOPISM POLSKICH 1996 - 2004

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŒCI CZASOPISM

Baza jest elektronicznš wersjš wydawnictwa Bibliografia Zawartoœci Czasopism. Rejestruje materiały z wydawnictw cišgłych, głównie czasopism, które wpłynęły do Biblioteki Narodowej jako egzemplarz obowišzkowy.
Baza zawiera opisy bibliograficzne skonwertowane z formatu MARC BN na format MARC 21. Zawiera artykuły wybrane z około 1 800 czasopism wydawanych w Polsce w latach 1996-2004.

Uwagi dotyczšce bazy prosimy kierować bezpoœrednio do Zakładu Bibliografii Zawartoœci Czasopism
tel. (0-22) 608-24-35, e-mail: b.wieczorkowska@bn.org.pl

Przeglšdaj bazę
Wróć do wykazu baz


Biblioteka Narodowa
al. Niepodległoœci 213
02-086 Warszawa
biblnar@bn.org.pl

Ostatnia aktualizacja: 16.02.2005 r.