KARTOTEKA WZORCOWA UNIWERSALNEJ KLASYFIKACJI DZIESIĘTNEJ (UKD)

Baza oparta jest na tablicach Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna: publikacja nr UDC-P058 autoryzowana przez Konsorcjum UKD nr licencji UDC-2005/06 . Wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych.

Kartoteka UKD prezentuje symbole UKD budowane zgodnie z przyjętą w Bibliotece Narodowej metodą zapisu pionowego symboli UKD. Zapis pionowy symboli UKD jest stosowany w Przewodniku Bibliograficznym od 2011 r. http://www.bn.org.pl/katalogi-i-bibliografie

Kartoteka wzorcowa UKD jest kontrolowana przez Pracownię Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd/aktualnosci-ukd/

Baza zawiera:
 • poddziały wspólne formy z tablic UDC-P058,
 • symbole proste, rozwinięte i złożone z tablic UDC-P058,
 • symbole rozwinięte i złożone spoza tablic skróconych UDC-P058 stworzone zgodnie z przyjętą metodą zapisu pionowego,
 • hasła indeksowe do symboli UKD,
 • noty stosowania,
 • instrukcje dalszego podziału i łączenia symboli z przykładami.

  Kartoteka UKD nie jest automatycznie powiązana z rekordami bibliograficznymi. Stanowi rodzaj słownika UKD zbudowanego zgodnie z metodą zapisu pionowego.

  Bazę można przeszukiwać przez trzy indeksy:
 • Terminy indeksowe
 • Symbol UKD
 • Tropy

  Struktura kartoteki stanowi adaptację formatu dla klasyfikacji MARC 21 Format for Classification Data. Rekordy wzorcowe prezentowane są na dwa sposoby. W pierwszym sposobie prezentowane są następujące etykiety: Symbol UKD; Nie używaj (symbol UKD odrzucony); Trop UKD; Uwaga (nota stosowania); Hasło (termin indeksowy); Rozbudowa (instrukcja rozbudowy wraz z przykładami). W drugim sposobie prezentowane są etykiety pól i podpól formatu MARC21.

  Baza aktualizowana jest co miesiąc.

  Ostatnia aktualizacja opisu: 21.11.2011r.

  Uwagi dotyczące bazy prosimy kierować bezpośrednio do Pracowni Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej,
  tel. (0-22) 608-2818, e-mail:
  j.hys@bn.org.pl


  Przeglądaj bazę
  Wróć do wykazu baz