BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ W SYSTEMIE MAK

Bibliografia narodowa i bibliografie specjalne

Bibliografie ksišżek polskich

Bibliografie czasopism polskich

Bibliografia dokumentów elektronicznych

Bibliografie artykułów z czasopism polskich

Bibliografie bibliologiczne

Bibliografia dokumentów dŸwiękowych                            opis bazy: 

Bibliografia dokumentów kartograficznych                       opis bazy: zob. też: KATALOG GŁÓWNY BIBLIOTEKI NARODOWEJ w systemie Innopac/MillenniumBiblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległoœci 213
02-086 Warszawa