Szanowni Państwo,


       Pracownia Bibliografii Bibliologicznych Zakładu Dokumentacji Księgoznawczej Biblioteki Narodowej zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich zainteresowanych osób, a w szczególności do bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek, głównie pracowników Oddziałów/Zakładów Informacji o wypełnienie ankiety (patrz niżej) dotyczącej serwisu "Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej: piśmiennictwo zagraniczne" (BABIN), dostępnego w Internecie, jak również w postaci drukowanej, dołączanej jako wkładka do "Przeglądu Bibliotecznego". Państwa odpowiedzi pozwolą nam usprawnić postać i zawartość tej bibliografii.

       Wypełnioną ankietę prosimy przesłać drogą elektroniczną (e-mail: m.przybysz@bn.org.pl). Osoby, które chciałyby odesłać ankietę pocztą, prosimy o jej wydrukowanie i odesłanie pod adresem: Biblioteka Narodowa, Zakład Dokumentacji Księgoznawczej, Pracownia Bibliografii Bibliologicznych, 02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213.                          Kierownik Pracowni Bibliografii Bibliologicznych Zakładu Dokumentacji Księgoznawczej

                          mgr Marzena Przybysz

Dziękujemy

Formularz ankiety dla bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek
Formularz ankiety dla pozostałych osób