BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ W SYSTEMIE MAK
Kartoteki dla opracowania rzeczowego (JHP i UKD)

zob. też: KATALOG GŁÓWNY BIBLIOTEKI NARODOWEJ w systemie Innopac/Millennium

:
bazy
ň

&
informacje o bazach
ň