Warszawa, 10.08.2011r.

Szanowni Państwo,

       Zakład Zbiorów Bibliologicznych Biblioteki Narodowej uprzejmie prosi o przeglądanie bazy INFORMATOR O BIBLIOTEKACH W POLSCE w celu weryfikacji i aktualizacji zawartych tam danych. Baza funkcjonuje od 1994 roku i zawiera informacje o bibliotekach i ośrodkach informacji działających w Polsce (ok. 10 tys. rekordów). Prezentowane dane uzyskano przede wszystkim w wyniku przeprowadzonej ankietyzacji. Część danych pobrano z internetu.

       Prosimy o sprawdzenie czy Państwa biblioteka widnieje w naszej bazie oraz o wypełnienie załączonej ankiety aktualnymi danymi.

       Wypełnioną ankietę prosimy przesłać drogą elektroniczną (e-mail: zzb@bn.org.pl). Osoby, które chciałyby odesłać ankietę pocztą, prosimy o jej wydrukowanie i odesłanie pod adresem: Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Bibliologicznych, 02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213.

Wypełnij ankietę online
Pobierz ankietę (po wyświetleniu zapisz formularz)

dr Maciej Szablewski
Kierownik
Zakładu Zbiorów Bibliologicznych
Biblioteka Narodowa
Al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
E. m.szablewski@bn.org.pl

Dziękujemy