30.03.2012

Ujednolicono rozpowszechnianš przez Bibliotekę Narodowš bazę MAK.Dokonano tego na podstawie publikacji

Agnieszka Brachfogel, Zofia Żurawińska
Format MARC 21 rekordu bibliograficznego wraz z zasobem, adaptacja dla systemu MAK

(ISBN 978-83-7009-633-5, Cena 70 zł)

Publikacja została przygotowana z myœlš o opracowaniu następujšcych typów dokumentów: piœmienniczych (ksišżek, starych druków, rękopisów), wydawnictw cišgłych, elektronicznych, wizualnych (ikonograficznych, filmów), dŸwiękowych, muzycznych, kartograficznych, artykułów (recenzji). Wszelkie zmiany będš na bieżšco uzupełniane w instrukcji i w samej bazie, o czym użytkownicy systemu MAK będš informowani na stronach witryny BN (www.bn.org.pl).

Zmiany w strukturze bazy – grudzień 2009

 • Po polu 630 dodano pole 648 z podpolami: wskaŸnik, a, x, z, y, v, 0; pole dopisano do indeksów Temat/okr. i Hasło_przedm

  Zmiany w strukturze bazy – marzec 2009

 • Do grupy pól 800-830 zostało dodane podpole %x (przed podpolem %v)
 • Do indeksu: Tytuł i Seria – zostało dodane pole 490 (chwilowo indeksach tych zostaje również pole 440)

  Zmiany w strukturze bazy – marzec 2012

 • Do pola 041 dodano podpola %k, %n i %m, zmieniono kolejnoœć podpól

  Baza wzorcowa do pobrania (spakowana):

 • wersja Mazovia

 • wersja IBM Latin2


 • Aby otrzymać żšdanš bazę należy pobrać odpowiedni zbiór (program) i go wykonać.
  Ze względów historycznych podajemy odsyłacze do starej struktury bazy dla Przewodnika Bibliograficznego


  Biblioteka Narodowa
  Zakład Technologii Informatycznych
  al. Niepodległoœci 213
  02-086 Warszawa