BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ W SYSTEMIE MAK
Bibliografia narodowa i bibliografie specjalne
     Bibliografia artykułów z czasopism polskich

zob. też: Katalogi Biblioteki Narodowej

:
bazy
ň

&
informacje o bazach
ň