BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ W SYSTEMIE MAK
Bibliografia narodowa i bibliografie specjalne
Bibliografie bibliologiczne

zob. też: KATALOG GŁÓWNY BIBLIOTEKI NARODOWEJ w systemie Innopac/Millennium

:
bazy
ň

&
informacje o bazach
ň