BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ W SYSTEMIE MAK
Bibliografia narodowa i bibliografie specjalne
Bibliografie bibliologiczne

zob. te¿: Katalogi Biblioteki Narodowej

:
bazy
̣

&
informacje o bazach
̣