BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ W SYSTEMIE MAK
Bibliografia narodowa i bibliografie specjalne
    Bibliografia Dokumentˇw Elektronicznych

zob. te┐: Katalogi Biblioteki Narodowej

:
bazy
˛

&
informacje o bazach
˛