Opracowano: 18.06.2012, aktualizacja 22.10.2012

Błšd programu ntvdm.exe

Od pewnego czasu przy startowaniu niektórych programów pakietu MAK (a także przy innych programach) jest sygnalizowany błšd programu ntvdm.exe. Podejrzewamy, że jest to spowodowane aktualizacjami systemu Windows. Doœwiadczenie pokazuje, że zastšpienie programu nowš wersjš naprawia ten błšd. Radzimy więc następujšce działanie:
  • skopiować oryginalnš wersję programu z płytki,
  • jeœli poprzednie działanie nie pomoże należy wgrać nowš wersję programu (patrz niżej),
  • ewentualnie programy starej wersji (MAK 4.3a i wczeœniejsze) zamienić na nowš wersję (MAK 4.3b czyli wersja Windowsowa).

    Pan Aleksander Trembowiecki z Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela podał nam następujšce rozwišzanie:
           należy odinstalować poprawkę do Microsoft Windows oznaczonš symbolem KB2707511, a następnie na witrynie Microsoft Update zaznaczyć, żeby przy następnych aktualizacjach była ignorowana.       

    Dostaliœmy też list od Ks. Piotra A. Sokołowskiego, który niemal w całoœci zamieszczamy:
           ... inne rozwišzanie mojego "autorstwa", ... jest to najtańszy i najszybszy sposób. Polega on na wykorzystaniu programu DOSBox jako emulatora systemu DOS. U mnie - w bibliotece Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie wykorzystujemy właœnie ten sposób, bo chwilowo jeszcze używamy MAK-a w wersji 3.38. Sprawdzi się też na innych wersjach dla DOS. Do prostej obsługi (wpisywanie rekordów, wypożyczenia itp) wystarczy DOSBox v. 0.74, aby drukować potrzeba DOSBox Megabuild 6.
    W konfiguracji DOSBoksa wskazujemy w sekcji autoexec, gdzie sš bazy MAKa i podmontowujemy je. U mnie wyglšda to tak:
    ********************
    [autoexec]
    # Lines in this section will be run at startup.
    # You can put your MOUNT lines here.
    mount c c:\ ==> miejsce, gdzie jest mak
    mount g g:\ ==> miejsce, gdzie sš bazy
    c:
    cd mak
    m.bat ==> plik batch do uruchamiania maka, u każdego inaczej się nazywa
    *************************
    Następnie należy utworzyć plik dostosowawczy, by działały wszystkie skróty klawiszowe (tzn. wyłšczyć pewne skróty klawiaturowe DOSBoksa). Dokonuje się tego przez wskazany na w ekranie powitalnym interfejs "CTRL+F1". Kilka skrótów, chyba nap. ctrl+f6 z maka nie zadziała jeœli się tego nie zrobi, bo DOSBox wykorzystuje ten skrót. To oczywiœcie zależy od użytkowników. Warto też zmienić rozdzielczoœć ekranu w pliku konfiguracyjnym, by nie trzeba było używać lupy. Dokonuje się tego w pliku konfiguracyjnym w sekcji [sdl] u mnie wyglšda to tak:
    *****************************
    fullscreen=false
    fulldouble=false
    fullresolution=original
    windowresolution=1008x720 ==> rozdzielczoœć dla ekranu 17 cali
    output=ddraw ==> istotna wartoœć
    autolock=false ==> nie pozwala zblokować myszki w oknie
    sensitivity=100
    waitonerror=true
    priority=higher,normal
    mapperfile=mapper-SVN_MB6.map ==> plik redefiniujšcy klawiaturę, u każdego będzie się inaczej nazywał w zależnoœci od wersji DOSBoksa
    usescancodes=true
    *****************************************
    Osoba œrednio obeznana z informatykš łatwo poradzi sobie z konfiguracjš. Rozwišzanie sprawdzone przez 3 miesišce nieprzerwanej pracy.
    ... Ks. Piotr A. Sokołowski, kierujšcy Bibliotekš MSD Księży Werbistów w Pieniężnie
          

    Za oba listy bardzo dziękujemy.

    Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać pod nr telefonu (0-22) 608-2520 lub (0-22) 608-2525, e-mail: j.wierzbowski@bn.org.pl lub b.kaczmarek@bn.org.pl.

    Do pobrania (umieszczono te programy, o których mieliœmy informacje, że nie działajš):
  • program wyp.exe
  • program wypv.exe
  • help do programu wyp.hlp
  • help do programu wypv.hlp
  • program sta.exe
  • program stav.exe
  • help do programu sta.hlp
  • help do programu stav.hlp

    Uwag1:
  • Programy WYPV i STAV muszš działać bez uruchomionych driverów dla polskich liter (np. egapl i keybpl); należy więc albo przed ich wywołaniem wyłšczyć te drivery, a po wykonaniu je włšczyć albo dla tych programów zrobić oddzielnš ikonę.
  • Dla pobrania zbiorów tekstowych (helpów) trzeba kliknšć prawym klawiszem i wybrać Zapisz element docelowy jako ....

    Biblioteka Narodowa
    Zakład Technologii Informatycznych
    al. Niepodległoœci 213
    02-086 Warszawa