1. Katalog mikrofilmów starych druków wydanych głównie na obszarach Śląska,
   Prus Wschodnich i Pomorza

Catalog of microfilms of early printed books published mainly within the territory of
   Silesia, Eastern Prussia and Pommerania

2. Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów

16th - 18th century prints. Catalog of Microfilms

Drucke aus dem 16.-18. Jh. Katalog der Mikrofilme

3. Katalog druków muzycznych z Biblioteki Muzeum Polskiego w Chicago

4. Katalog nagrań dźwiękowych z Biblioteki Muzeum Polskiego w Chicago

5. Druki muzyczne 20-21 w. - dublety

6. Spuścizna Witolda Rowickiego w zbiorach BN - nagrania i filmy


Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa