1. Słownik JHPBN (archiwalny, wersja na 31.12.2016)


Dictionary JHPBN (archive, version on 31.12.2016)


Hasła przedmiotowe rozwinięte JHPBN (archiwalne, stan na 31.12.2016)

 
 
2. Kartoteka wzorcowa UKD (2020-...)

 
 
3. Kartoteka wzorcowa UKD (2011-2019)


Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa