1. Słownik JHPBN (archiwalny, wersja na 31.12.2016)


Dictionary JHPBN (archive, version on 31.12.2016)


Hasła przedmiotowe rozwinięte JHPBN (archiwalne, stan na 31.12.2016)

 
 
2. Kartoteka wzorcowa Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD)


Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa