1. Artykuły z czasopism polskich (MARC 21, 2005- )

2. Artykuły z czasopism polskich (MARC 21, 1996-2004)

3. Artykuły z czasopism polskich (MARC-BN, 1996-2004)

4. Artykuły z gazet i tygodników polskich (MARC-BN, 1996-2004)


Zob. też Artykuły z gazet i tygodników polskich (MARC 21, 2005- ) - Wspólna Baza Artykułów z Gazet i Tygodników

Artykuły z fachowych czasopism z zakresu:
Artykuły z prasy zob. też http://bib.sejm.gov.pl

Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa